Dodano: 06.08.2018
Konkurs z Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" Program Operacyjny Polska Wschodnia

Jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo działające w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej możesz otrzymać wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych. Projekt powinien być podzielony na etapy. Pierwszym z nich jest audyt wzorniczy, który pozwoli zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nową strategię wzorniczą, zawierającą rekomendację dalszych działań. Następnym etapem jest wdrożenie strategii wzorniczej, co następuje po zakończeniu audytu.

Każde przedsiębiorstwo stara się przebić ofertę konkurencji i być najlepszym w swojej branży. Czasem jednak brak nam wiedzy i możliwości, które pozwoliłyby wykorzystać wszystkie opcje prowadzące do sukcesu. Kluczem może być wsparcie dostępne w ramach programu Polska Wschodnia, oferujące fachową i profesjonalną pomoc w zarządzaniu procesami wzorniczymi. Umożliwia przedsiębiorcom wykorzystanie wzornictwa w swojej branży i daje wymierne efekty w postaci wprowadzenia na rynki krajowe i zagraniczne całkiem nowych, konkurencyjnych produktów.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można składać od 12 września 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. w pierwszym etapie. Nabór wniosków w drugim etapie trwa od 30 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://popw.parp.gov.pl/wzor/dzialanie-1-4-wzor-na-konkurencje

Dodano: 06.08.2018
Menedżerowie publicznych i prywatnych projektów finansowanych ze środków UE mogą ubiegać się o nagrodę o konkursie na najlepsze praktyki w zakresie rozwoju regionalnego. Celem przedsięw...czytaj więcej
Dodano: 06.08.2018
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdr...czytaj więcej
napisz do nas
ALL FOR BUSINESS sp. z o.o.
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
Tel. +48 22 242 84 84
E-mail: biuro@a4b.com.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
Ul. Płk Kazimierza Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów
Tel. +48 17 785 02 99
E-mail: rzeszow@a4b.com.pl

NIP: 7010548795
REGON: 363733201
KRS 0000602356
Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

dr Anna Miarecka
Prezes Zarządu

Tel. +48 601339449
E-mail: anna.miarecka@a4b.com.pl