Dodano: 20.04.2018
Szansa na sukces - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób niepełnosprawnych (48 kobiet, 32 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych, z których minimum 50% uzyska kwalifikacje zawodowe, będących mieszkańcami województwa podkarpackiego, w wieku aktywności zawodowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, które są mieszkańcami województwa podkarpackiego (w rozumieniu KC), są bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i zakwalifikowaną do III profilu pomocy lub nie podlegającą profilowaniu) lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Więcej informacji na stronie internetowej - Szansa na sukces

Wyślij zapytanie i umów się na spotkanie z doradcą -
natalia.rozkosz@a4b.com.pl

Dodano: 20.04.2018
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...czytaj więcej
Dodano: 20.04.2018
Przypominamy, iż wciąż dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie niskooprocentowanej pożyczki. Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które zamierzaj...czytaj więcej
napisz do nas
ALL FOR BUSINESS sp. z o.o.
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
Tel. +48 22 242 84 84
E-mail: biuro@a4b.com.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
Ul. Płk Kazimierza Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów
Tel. +48 17 785 02 99
E-mail: rzeszow@a4b.com.pl

NIP: 7010548795
REGON: 363733201
KRS 0000602356
Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

dr Anna Miarecka
Prezes Zarządu

Tel. +48 601339449
E-mail: anna.miarecka@a4b.com.pl