Aktualności
Dodano: 26.05.2017

Nabór Wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej - LGD Ziemia Lubaczowska

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza... czytaj więcej
Dodano: 25.05.2017

Przypominamy! 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Wiedza Edukacja Rozwój

Tylko do 02.06.2017r., można składać projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. O dofinansowanie mogą ubiegać się: instytucje rynku pracy instytucje pomocy i integracji społecznej szkoły i placówki systemu oświaty uczelnie i inne pod... czytaj więcej
Dodano: 24.05.2017

KOMPETENCJE ECDL OKNEM NA ŚWIAT (dla osób z województwa podkarpackiego)

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby chcące podnieść kompetencje z zakresu obsługi komputera:- osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego- osoby w wieku minimum 25 lat na dzień przystąpienia do projektu, które posiadają posiadają maksymalnie średnie wykształce... czytaj więcej
Dodano: 24.05.2017

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowad... czytaj więcej
Dodano: 19.05.2017

Zrównoważona mobilność miejska. Rzeszów - Jasionka, 8-9 czerwca 2017 r.

Zrównoważona mobilność to hasło coraz częściej pojawiające się w dyskusji na temat szeroko rozumianego rozwoju miast. Wpływa na wzrost ich konkurencyjności, jakość życia mieszkańców oraz kondycję ekologiczną ośrodków miejskich. Udział w Konferencji przeznaczony jest dla wszystk... czytaj więcej
Dodano: 16.05.2017

Nabór wniosków dla młodych firm! 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Nabór wniosków rozpoczyna się 12 czerwca 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru). Wnioski składane są w terminie do 30 czerwca 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru). Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacy... czytaj więcej
napisz do nas
ALL FOR BUSINESS sp. z o.o.
Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
Tel. +48 22 242 84 84
E-mail: biuro@a4b.com.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
Ul. Płk Kazimierza Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów
Tel. +48 17 785 02 99
E-mail: rzeszow@a4b.com.pl

NIP: 7010548795
REGON: 363733201
KRS 0000602356
Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

dr Anna Miarecka
Prezes Zarządu

Tel. +48 601339449
E-mail: anna.miarecka@a4b.com.pl